Skip to main content

WLP heeft alle niveau 2 en 3 opleidingen vernieuwd!

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de update van alle BBL-opleidingen voor niveau 2 en 3. Het gewijzigde kwalificatiedossier (2022) was een mooie aanleiding om een compacter theoriepakket samen te stellen én alle praktijkchecks, praktijkopdrachten, vaardigheden en praktijktoetsen in de werkboeken te vernieuwen. De revisie is uiteraard bedoeld om weer volledig te voldoen aan het gewijzigde kwalificatiedossier, maar zeker ook om de werkboeken eigentijdser, actiever en completer te maken.

Goed ontvangen
Veel scholen volgen dit nieuwe cohort inmiddels al via de nieuwe leerroutes in WLP-Connect. De reacties zijn tot nu toe positief! Eind juni zijn ook alle opleidingen in print leverbaar. Gelijktijdig worden alle WLP-toetsen aangepast, zodat het complete pakket weer toekomstbestendig is.

Voor het nieuwe schooljaar zijn de vernieuwde opleidingen dus zowel digitaal als in print beschikbaar. Studenten uit oudere cohorten kunnen het bijbehorende leermateriaal nog gewoon bestellen via onze bestelomgeving.

Doorpakken
En daarna zijn we nog niet klaar. De volgende slag is de update van alle keuzevakken en natuurlijk de niveau 4 opleiding. En naast het actualiseren werkt WLP ook volop aan het ontwikkelen van nieuwe digitale leermiddelen zoals e-learning, quick learning en 3D video’s.

WLP

WLP